کد آگهی
394
تاریخ انتشار1400-02-26
مناقصه گذارشهرداری بومهن
عنوان آگهیمناقصه واگذاری خرید پایه چراغ 12متری
شرح آگهیمناقصه واگذاری خرید پایه چراغ 12متری و اجرای نصب و راه اندازی پایه چراغ های موصوف در بلوار خمینی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین2,000,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-02
شماره تماس021-7622-3110
استانتهران
آدرسابتدای بلوار خمینی
توضیحات