کد آگهی
377
تاریخ انتشار1400-02-22
مناقصه گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
عنوان آگهیمناقصه واگذاری خرید و تحویل اقلام برقی بهسازی روشنایی پارکها
شرح آگهیمناقصه واگذاری خرید و تحویل اقلام برقی بهسازی روشنایی پارکها
مبلغ برآورد مالی5,321,000,000 ریال
مبلغ تضمین266,050,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-31
شماره تماس026-3254-0303
استانالبرز
آدرسعظیمیه-ضلع شمالی میدان استقلال
توضیحات