کد آگهی
306
تاریخ انتشار1400-02-08
مناقصه گذارشهرداری رامسر
عنوان آگهیمناقصه واگذاری خرید ملزومات برقی تجهیز تیرهای روشنایی سطح شهر
شرح آگهیمناقصه واگذاری خرید ملزومات برقی تجهیز تیرهای روشنایی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین250,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس011-5535-6173
استانمازندران
آدرس
توضیحات