کد آگهی
266
تاریخ انتشار1400-02-04
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی معابر عملیاتی منطقه برق دانشگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانتهران
آدرسفلکه 2 صادقیه-بلوار کاشانی-رو به رو ایستگاه باصفا
توضیحات