کد آگهی
68
تاریخ انتشار1399-12-18
مناقصه گذارعمران شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه واگذاری تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی
شرح آگهیمناقصه واگذاری تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در 10 تقاطع غیر همسطح
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسمیدان شهدا-خ دانشگاه-نبش دانشگاه 3
توضیحات