کد آگهی
100
تاریخ انتشار1399-12-20
مناقصه گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی پلهای هوایی درسطح شهر گرگان
مبلغ برآورد مالی10,944,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس01732240752
استانگلستان
آدرسگرگان-میدان شهرداری
توضیحات