کد آگهی
1007
تاریخ انتشار1400-06-30
مناقصه گذارفرودگاههای استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه واگذاری استفاده از 1.اماکن و محل های تجاری و خدماتی
شرح آگهیمناقصه واگذاری استفاده از 1.اماکن و محل های تجاری و خدماتی 2.پارکینگ وسائط نقلیه مسافری و راهبری و نگهداری چرخهای حمل بار دستی مسافر فرودگاه بین المللی تبریز 3.فضاها و محل های تبلیغاتی فرودگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-07
شماره تماس04132607543
استانآذربایجان شرقی
آدرسفرودگاه تبریز - ساختمان اداری
توضیحاتhttps://www.airport.ir