کد آگهی
336
تاریخ انتشار1400-02-13
مناقصه گذارامورمنطقه 2 توزیع برق شهرستان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه نیرورسانی،جابه جایی و رفع حریم تاسیسات،روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نیرورسانی،جابه جایی و رفع حریم تاسیسات،روشنایی،نصب ترانس،اصلاح و بهینه سازی شبکه در محدوده امور برق منطقه د نیرورسانی،جابه جایی و رفع حریم تاسیسات،روشنایی،نصب ترانس،اصلاح و بهینه سازی شبکه در محدوده امور برق منطقه دو(شمالغرب)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات