کد آگهی
595
تاریخ انتشار1400-03-26
مناقصه گذارشهرداری ورامین
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی پل زیرگذر
شرح آگهیمناقصه نورپردازی پل زیرگذر طالقانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس36242525-7
استانتهران
آدرس
توضیحات