کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-02
مناقصه گذارشهرداری ورامین
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی پل زیرگذر
شرح آگهیمناقصه نورپردازی پل زیرگذر طالقانی
مبلغ برآورد مالی7,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-14
شماره تماس36242525-7
استانتهران
آدرس
توضیحات