کد آگهی
677
تاریخ انتشار1400-04-15
مناقصه گذارشهرداری منطقه 6 مشهد
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی و روشنایی فضای سبز ...
شرح آگهیمناقصه نورپردازی و روشنایی فضای سبز معبر حاشیه بزرگراه بسیج
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-19
شماره تماس05133682646
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : هفده شهریور 14/4 مجتمع تجاری ابریشم طبقه سوم واحد کارپردازی شهرداری منطقه شش
توضیحات ets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir