کد آگهی
48
تاریخ انتشار1399-12-16
مناقصه گذارشهرداری منطقه 10 شیراز
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی
شرح آگهیمناقصه نورپردازی دیوار نقاشی شده بلوار دکتر حسابی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-16
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/