کد آگهی
1096
تاریخ انتشار1400-07-25
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی
شرح آگهیمناقصه نورپردازی میدان طاووس
مبلغ برآورد مالی12,081,145,278 ریال
مبلغ تضمین605,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس07138431279
استانفارس
آدرسشیراز-میدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی
توضیحات