کد آگهی
257
تاریخ انتشار1400-02-02
مناقصه گذارشهرداری منطقه 6 شیراز
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی
شرح آگهیمناقصه نورپردازی و روشنایی پیاده راه خیابان میرزای شیرازی حد فاصل میدان قصردشت تا بلوار شاهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/