کد آگهی
231
تاریخ انتشار1400-01-30
مناقصه گذارشهرداری منطقه 10 شیراز
عنوان آگهیمناقصه نورپردازی دیوار نقاشی شده
شرح آگهیمناقصه نورپردازی دیوار نقاشی شده بلوار دکتر حسابی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/