کد آگهی
1210
تاریخ انتشار1400-08-23
مناقصه گذار بهره برداری نفت و گاز اغاجاری
عنوان آگهیمناقصه نورافکن 400 وات LED
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نورافکن 400 وات LED نورافکن 400 وات LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات