کد آگهی
421
تاریخ انتشار1400-02-29
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه نصب و نگهداری و جمع آوری بنرهای مناسبتی ...
شرح آگهیمناقصه نصب و نگهداری و جمع آوری بنرهای مناسبتی و اطلاع رسانی سازه های سطح شهر( مناطق 8 الی 12 شهرداری مشهد)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-30
شماره تماس05131298068-10
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد مقدس حدفاصل بلوار وکیل آباد 55 و 57 پلاک 1165
توضیحاتhttps://www.mashhad.ir---ets.mashhad.ir