کد آگهی
222
تاریخ انتشار1400-01-29
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه نصب و راه اندازی مجموعه کامل سیستم روشنایی CATII سطوح پروازی فرودگاه اردبیل
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,450,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-05
شماره تماس04531458700
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتستاد ایران