کد آگهی
1110
تاریخ انتشار1400-07-27
مناقصه گذارفرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه نصب و جمع آوری بنر...
شرح آگهیمناقصه نصب و جمع آوری بنر بر روی سازه های استرابورد سطح شهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-29
شماره تماس 05131297163-09155137720
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : نبش چهارراه دکترا- سازمان فرهنگی
توضیحاتhttps://www.mashhad.ir----ets.mashhad.ir