کد آگهی
260
تاریخ انتشار1400-02-02
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
عنوان آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی ...
شرح آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی بروی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردحریم راه-سری ل
مبلغ برآورد مالی24,941,070,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتسامانه ستاد ایران