کد آگهی
760
تاریخ انتشار1400-04-10
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
عنوان آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی...
شرح آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی بروی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردحریم راه در قالب دو گروه-سری
مبلغ برآورد مالی9,591,304,500 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-26
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتسامانه ستاد ایران