کد آگهی
546
تاریخ انتشار1400-03-19
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
عنوان آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی ...
شرح آگهیمناقصه نصب بنر،نگهداری ازتابلوهای تبلیغاتی بروی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردحریم راه-سری ش
مبلغ برآورد مالی9,591,304,500 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-01
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحاتسامانه ستاد ایران