کد آگهی
881
تاریخ انتشار1400-06-03
مناقصه گذارگاز استان گیلان
عنوان آگهیمناقصه محوطه سازی و روشنایی
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر (PC) محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS رضوانشهر (PC)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات