کد آگهی
706
تاریخ انتشار1400-04-26
مناقصه گذارگاز استان گیلان
عنوان آگهیمناقصه محوطه سازی و روشنایی
شرح آگهیمناقصه محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS
مبلغ برآورد مالی16,031,000,000 ریال
مبلغ تضمین801,550,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-02
شماره تماس01333369086
استانگیلان
آدرسستاد ایران
توضیحات