کد آگهی
1296
تاریخ انتشار1400-09-08
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان سمنان
عنوان آگهیمناقصه لامپ...
شرح آگهیمناقصه لامپ 70 و 150 وات بخارسدیم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین2,419,800,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-23
شماره تماس
استانسمنان
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir