کد آگهی
1153
تاریخ انتشار1400-08-15
مناقصه گذارسرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمان
عنوان آگهیمناقصه فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه احداث 28 ایستگاه مکانیزه اتوبوس ...
شرح آگهیمناقصه فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه احداث 28 ایستگاه مکانیزه اتوبوس و بهره برداری تبلیغاتی از فضای بلالای ایستگاه ها به صورت B.O.T
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین5,000,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس034-32253609
استانکرمان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir---https://www.kerman.ir