کد آگهی
1313
تاریخ انتشار1400-09-10
مناقصه گذاربهشت زهرا (س)
عنوان آگهیمناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری
شرح آگهیمناقصه عملیات طراحی چاپ و نصب نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی
مبلغ برآورد مالی14,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین700,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-20
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتwww.beheshtezahra.ir