کد آگهی
1314
تاریخ انتشار1400-09-10
مناقصه گذارشهرداری تهران
عنوان آگهیمناقصه عملیات طراحی ، چاپ و نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی
شرح آگهیمناقصه عملیات طراحی ، چاپ و نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی
مبلغ برآورد مالی14,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین700,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-20
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات