کد آگهی
850
تاریخ انتشار1400-05-24
مناقصه گذارشهرداری منطقه 6 شیراز
عنوان آگهیمناقصه عملیات تکمیل و حمل و نصب پل عابر پیاده
شرح آگهیمناقصه عملیات تکمیل و حمل و نصب پل عابر پیاده در بلوار پرستار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-08
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/