کد آگهی
943
تاریخ انتشار1400-06-15
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان
عنوان آگهیمناقصه عملیات تکمیلی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی سیستم روشنایی محور اسالم خلخال عملیات تکمیلی سیستم روشنایی محور اسالم خلخال
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-22
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات