کد آگهی
187
تاریخ انتشار1400-01-24
مناقصه گذاربنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش
عنوان آگهیمناقصه عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح
شرح آگهیمناقصه عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی فرودگاه بین اللملی کیش
مبلغ برآورد مالی33,647,409,971 ریال
مبلغ تضمین1,682,370,499 ریال
دریافت اسناد1400-01-30
شماره تماس07644424853
استانهرمزگان
آدرسجزیره کیش-بلوار ایران-ساختمان اداری واقع در خیابان اسکله شرق بندر تجاری کیش
توضیحات