کد آگهی
1104
تاریخ انتشار1400-07-26
مناقصه گذاربهشت زهرا (س)
عنوان آگهیمناقصه عملیات اجرای سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عملیات اجرای سیستم روشنایی محدوده اطراف بهشت زهرا
مبلغ برآورد مالی20,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,000,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-06
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتwww.beheshtezahra.ir