کد آگهی
620
تاریخ انتشار1400-03-31
مناقصه گذارتوسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزادکیش
عنوان آگهیمناقصه عملیات اجرایی تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عملیات اجرایی تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی فرودگاه
مبلغ برآورد مالی33,647,409,971 ریال
مبلغ تضمین1,682,370,499 ریال
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس07644424853
استانهرمزگان
آدرسخ اسکله شرقی-بندر تجاری کیش
توضیحات