کد آگهی
288
تاریخ انتشار1400-02-06
مناقصه گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قدس
عنوان آگهیمناقصه طراحی چاپ و نصب بنرها
شرح آگهیمناقصه طراحی چاپ و نصب بنرهای سازمان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس46858180
استانتهران
آدرسشهر قدس - بلوار 30 متری شهدا - میدان امام حسین - بلوار شهدای اصناف
توضیحات