کد آگهی
323
تاریخ انتشار1400-02-12
مناقصه گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قدس
عنوان آگهیمناقصه طراحی چاپ و نصب بنرهای سازمان
شرح آگهیمناقصه طراحی چاپ و نصب بنرهای سازمان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02146858180
استانتهران
آدرسشهر قدس-بلوار سی متری شهدا-میدان امام حسین ع-بلوار شهدای اصناف
توضیحات