کد آگهی
956
تاریخ انتشار1400-06-17
مناقصه گذارملی صنایع مس ایران
عنوان آگهیمناقصه طراحی و تامین و ساخت و نصب سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه طراحی و تامین و ساخت و نصب سیستم روشنایی زیر سکشن ها با استفاده از تکنولوزی نوین LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتWWW.NICICO.IR