کد آگهی
3
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذاربهشت زهرا (س)
عنوان آگهیمناقصه طراحی ساخت و نصب تابلوهای ترافیکی و انتظامی8
شرح آگهیمناقصه طراحی ساخت و نصب تابلوهای ترافیکی و انتظامی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین2,500,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-14
شماره تماس021-65555556
استانتهران
آدرس
توضیحاتwww.beheshtezahra.ir