کد آگهی
210
تاریخ انتشار1400-01-28
مناقصه گذارعمران شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه طراحی تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی
شرح آگهیمناقصه طراحی تامین مصالح و اجرای نورپردازی و روشنایی در 10 تقاطع غیر همسطح سطح شهر مشهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسمیدان شهدا- خ دانشگاه- نبش دانشگاه 3
توضیحات