کد آگهی
889
تاریخ انتشار1400-06-06
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت
عنوان آگهیمناقصه سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم روشنایی فاز دوم پارک سالار مشکات احداث شبکه روشنایی معابر پارک سالار مشکات رشت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات