کد آگهی
693
تاریخ انتشار1400-04-22
مناقصه گذارشهرداری کازرون
عنوان آگهیمناقصه سرمایه گذاری در ساخت تابلوهای اسکرولینگ
شرح آگهیمناقصه سرمایه گذاری در ساخت تابلوهای اسکرولینگ لایت باکس تبلیغاتی جهت سر درب بازار میدان شهدا
مبلغ برآورد مالی24,200,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,210,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانفارس
آدرسستاد ایران
توضیحات