کد آگهی
719
تاریخ انتشار1400-04-29
مناقصه گذارشهرداری کازرون
عنوان آگهیمناقصه ساخت و نصب و انتقال سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه ساخت و نصب و انتقال سازه های تبلیغاتی شهر کازرون
مبلغ برآورد مالی24,200,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,210,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانفارس
آدرسستاد ایران
توضیحات