کد آگهی
720
تاریخ انتشار1400-04-28
مناقصه گذاربانک صادرات استان بوشهر
عنوان آگهیمناقصه ساخت و نصب تابلو های شعب
شرح آگهیمناقصه ساخت و نصب تابلو های شعب
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-06
شماره تماس07733343347
استانبوشهر
آدرسبوشهر-خیابان امام خمینی-نبش خیابان فردوسی-ساختمان مرکزی بانک صادرات بوشهر-طبقه سوم-دایره تدارکات ساختمان
توضیحات