کد آگهی
1133
تاریخ انتشار1400-08-11
مناقصه گذارشرکتی
عنوان آگهیمناقصه ساخت و نصب تابلو
شرح آگهیمناقصه ساخت و نصب تابلو و حروف سردرب شعب بانک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران- چهارراه جهان کودک- بلوار آفریقای جنوبی- کوچه سیر- پ 14
توضیحات