کد آگهی
170
تاریخ انتشار1400-01-21
مناقصه گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس026-3620-4407
استانالبرز
آدرسبلوار خمینی-تقاطع بلوار صیاد شیرازی
توضیحاتستاد ایران