کد آگهی
162
تاریخ انتشار1400-01-18
مناقصه گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر
شرح آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی شهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس02636204407
استانالبرز
آدرسمشکین دشت - انتهای بلوار امام خمینی (ره) تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی
توضیحاتستاد ایران