کد آگهی
135
تاریخ انتشار1400-01-15
مناقصه گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از سه دستگاه تلویزیون
شرح آگهیمناقصه ساخت و بهره برداری از سه دستگاه تلویزیون شهری در سطح مشکین دشت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس02636204407
استانالبرز
آدرسبلوار امام خمینی ره-تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی
توضیحاتستاد ایران