کد آگهی
482
تاریخ انتشار1400-03-08
مناقصه گذارشهرداری گرگان
عنوان آگهیمناقصه ساخت نصب راه اندازی و بهره برداری
شرح آگهیمناقصه ساخت نصب راه اندازی و بهره برداری بیلبوردهای پهن پیکر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس01732240752
استانگلستان
آدرسگرگان - میدان شهرداری
توضیحاتwww.gorgan.ir