کد آگهی
110
تاریخ انتشار1399-12-25
مناقصه گذارشهرداری فردیس استان البرز
عنوان آگهیمناقصه ساخت، نصب و راه اندازی ۱٠عدد برج نوری
شرح آگهیمناقصه ساخت، نصب و راه اندازی ۱٠عدد برج نوری روشنایی ۱۲متری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات