کد آگهی
328
تاریخ انتشار1400-02-12
مناقصه گذارشهرداری اردبیل
عنوان آگهیمناقصه روشنایی فاز اول بوستان
شرح آگهیمناقصه روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی در حوزه منطقه 5 شهرداری
مبلغ برآورد مالی7,037,756,472 ریال
مبلغ تضمین352,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-16
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات