کد آگهی
1113
تاریخ انتشار1400-07-27
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق آذربایجانغربی
عنوان آگهیمناقصه خرید 8500 دستگاه چراغ خیابانی LED
شرح آگهیمناقصه خرید 8500 دستگاه چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین4,220,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-06
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسستاد ایران
توضیحات